قوانین و مقررات تعویض کالا و ضمانت عدم مطابقت کالا

قوانین و مقررات تعویض کالا و ضمانت عدم مطابقت کالا

درصورتی‌ که کالای ارسال‌شده به خریدارمحترم با کالای سفارش داده‌شده مغایرت داشته باشد، ظرف ۴۸ ساعت خریدار باید از پذیرش کالای مورد نظر خودداری کرده و بخش پشتیبانی فروش را در جریان عدم تطابق کالای تحویل گرفته ‌شده با کالای ثبت سفارش شده قراردهند. در صورت تحویل کالای مورد نظر نیزباید بدون هیچ‌ گونه آسیب فیزیکی و مخدوش کردن بسته‌ بندی کالا آن را به همان صورت به آدرس انبار شرکت ارسال کنند.

کارشناسان بخش پشتیبانی فروش ما نیز پس از بررسی صحت و سلامت کالا اقدام به تعویض کالا با کالای مورد نظرداشته باشد.